Planering vecka.37

Måndag: Alla går till grillplatsen där vi startar upp grillen för första gången denna termin! Det blir också första faddergrupps aktiviteten där faddergrupperna får lära känna varandra genom frilek.
Tisdag: Ettor och tvåor går till dansbaneberget och förskoleklass fortsätter med ”hitta Vilse” vid grillplatsen.
Onsdag: Alla går till grillplatsen.
Torsdag: Alla går till grillplatsen där vi samlas i faddergrupperna och har en samarbetsövning.
Fredag: Alla stannar på skolgården.

Trevlig helg och som Albert Einstein sa: ”fantasi är viktigare är kunskap”.

Planering vecka 36

Planering vecka 36

MÅNDAG: Vi går till grillplatsen och har fri lek. Vi kommer att visa vad vi har i vår container så barnen vet vad som erbjuds.

TISDAG: Förskoleklass går till grillplatsen där vi fortsätter med ”Hitta Vilse”. 1:or och 2:or går till Tegelparken. De barn som går till Tegelparken får gärna ta med sig något att åka på och hjälm.

ONSDAG: Vi går till Dansbaneberget idag. Vi kommer att prata med hela gruppen om faddrar.

TORSDAG: Vi går till Grillplatsen. Idag startar vår fadderarbete. Faddrarna ska jobba med uppdragskort.

FREDAG: Idag är vi kvar på skolan.

TREVLIG HELG!

 

Ändring i planeringen v.35

Hej!

Vi gör lite ändringar denna vecka pga av sjukdom.

Måndag: Som planerat

Tisdag: Tegelparken för 1:or och 2:or. Grillplatsen för förskoleklass vi gör en lek tillsammans.

Onsdag: Tegelparken för förskoleklass. Grillplatsen för 1:or och 2:or vi pratar om faddrar.

Torsdag: Förskoleklass har Hitta Vilse. 1:or och 2:or har en gemensam samling.

Fredag: Vi är kvar på skolan 

Planering inför vecka 35

Måndag: Alla går till grillplatsen

Tisdag: Förskoleklass går till grillplatsen tillsammans med Ulrika och Pia och jobbar med ”Hitta vilse”.
Ettor och tvåor går till tegelparken tillsammans med Linda och Maria. Här får eleverna ta med hjälm och något att åka på.

Onsdag: Förskoleklass går till tegelparken tillsammans med Ulrika och Pia. Eleverna får ta med hjälm samt något att åka på, om de vill.
Ettor och tvåor går till grillplatsen tillsammans med Linda och Maria.

Torsdag: Alla går till grillplatsen. Vi börjar med faddrar.

Fredag: Vi stannar på skolgården.

TREVLIG HELG ÖNSKAR IGELKOTTEN! 🦔😊