Kontakt

I Ur och Skur pedagoger:

Linda Berg                E-post: linda.berg2@karlstad.se

Ulrika Westerlind      E- post: ulrika.westerlind@karlstad.se

Pia Magnusson         E-post: pia.lindqvist.magnusson@karlstad.se

Maria Nisser             E-post: maria.nisser@karlstad.se

 

Sms nummer: 070-0205367 (Förskoleklass och årskurs 1)

Sms nummer: 070-0010280 (Årskurs 2)

 

www.friluftsfrämjandet.se

www.luftenarfri.nu

www.skogeniskolan.se