Planering vecka.37

Måndag: Alla går till grillplatsen där vi startar upp grillen för första gången denna termin! Det blir också första faddergrupps aktiviteten där faddergrupperna får lära känna varandra genom frilek.
Tisdag: Ettor och tvåor går till dansbaneberget och förskoleklass fortsätter med ”hitta Vilse” vid grillplatsen.
Onsdag: Alla går till grillplatsen.
Torsdag: Alla går till grillplatsen där vi samlas i faddergrupperna och har en samarbetsövning.
Fredag: Alla stannar på skolgården.

Trevlig helg och som Albert Einstein sa: ”fantasi är viktigare är kunskap”.