Morgonfritids

Hej!

Från och med vecka 40 är det nya rutiner på morgonfritids. Vi kommer att starta morgonen inomhus och Rubinen är den avdelning som är öppningsavdelning. Detta för att personalen då lättare kan möta barnen i hallen och ändå ha uppsyn över de barn som är i lokalerna när flera pedagoger är på samma avdelning.

Det är fortsatt så att vårdnadshavare inte får lämna sitt barn i skolans lokaler utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner.

När ni lämnar ert barn på morgonen tar ni kontakt med personalen och säkerställer att ert barn blir in-nuddat.

Om du inte ser någon personal i hallen när du ska lämna ditt barn kan du påkalla personalens uppmärksamhet genom att knacka på fönstret eller ringa till Rubinens telefon på

telefonnummer 070-020 82 52.

Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för att personalen vet att ditt barn kommit till fritids på morgonen.

De nya rutinerna gäller för tiden mellan öppning och frukost 6.30- 7.10, i övrigt är rutinerna oförändrade.

Med vänlig hälsning

Skattkärrsskolans fritidspedagoger