Kvarglömda kläder i Hjärtat!

Nu finns det kvarglömda kläder i Hjärtat. Kläderna kommer ligga kvar fram till 30/4. Saknar ni några av era barns kläder gå in och titta igenom det som ligger i Hjärtat. Efter den 30/4 så lämnas kläderna till insamling.
Viktigt att följa Covid-19 restriktionerna!

En fantastisk dag på Igelkotten!!

Idag gav vi barnen en uppgift där de skulle måla en vårbild. De fick använda sig av kritor till sitt skapande. Det blev så fina vårbilder som kommer att pryda vår väg på Igelkotten.
Skapande och estetiska uttrycksformer
• Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel bild. (Lgr11)

 

Efter vår skapande åt vi mellis i det underbara vädret!!

Skolskjuts i Coronatider

Skolskjuts i Coronatider
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undvika trängsel i allmänna färdmedel. Vi genomför därför justeringar av skolbusstransporter och taxiskjutsar för att minimera risken för smittspridning. Förändringarna av skolskjutsen kommer att göras från och med måndag 20 april.
Alla skolbussar kommer att hålla främre sätet fritt från passagerare för att minimera risken för smitta. I vissa av de större bussarna används endast bakre dörren för in- och utgång. Handtag och bälten kommer att torkas av minst två gånger per dag i både skolbussar och taxibilar.
Färre passagerare

Färre passagerare kommer att få gå ombord på bussarna och taxibilarna vilket innebära att fler vändor kommer att köras. Under rådande omständigheter fylls endast halva antalet säten i fordonen. Det här innebär också något ändrade tidtabeller. Vid transport under skoldagen då salar inte finns på ordinarie skola körs turen med en klass i taget.

Berörda vårdnadshavarna får information idag per telefon och/eller via sms med hänvisning till länken https://karlstad.se/skolskjuts

Har du frågor om skolskjuts?

Kontakta kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, välj svarsalternativ 2 (barn och ungdom). Alternativt via e-post: karlstadskommun@karlstad.se