Planering v22

De kommande 2 veckorna kommer vi fokusera på leken och dess betydelse.

Vart vi tar vägen kommer att växla dessa veckor beroende på hur vädret håller i sig. Ring gärna innan ni hämtar om det blir före 15.30.

Vecka 19 – Hinderbana

I onsdags jobbade vi tillsammans i en liten grupp. Med hjälp av såg, sax, rep och plastband samt många ideer, gjorde vi en hinderbana. Sågen var nog det som var roligast att pröva på! Kanske inte själva banan som var det viktigaste…

I läroplanen för fritidshemmet står det att undervisningen ska vara situationsstyrd och grupporienterad med utgångspunkt från elevernas behov,intressen och initiativ.